logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Înscrierile la Concursul de Planuri de afaceri vor demara în data de 12 mai 2022. Mulțumim!

  1. Nume:

  2. Prenume:

  3. CNP:

  4. Telefon:

  5. Email:

  6. Numele viitoarei afaceri:

  Încărcare documente
  Plan de afaceri + Anexe aferente (format PDF)

  Buget (Format Excel)

  Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri (format PDF)

  Declarație de eligibilitate și angajament (format PDF)

  Declarație de sustenabilitate (format PDF)

  Declaratie privind dubla finanțare (format PDF)

  Dacă nu ai finalizat programul de formare antreprenorială în cadrul proiectului ”Antreprenori de viitor”, te rugăm să anexezi documentele de mai jos:

  Copie după cartea de identitate:

  Copie după carnetul de student vizat la zi / adeverință din care să reiasă calitatea de student:

  Copie după certificatul de absolvire/Adeverință absolvire a unui curs de formare profesională în competențe antreprenoriale

  Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată (link download)