logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Antreprenori de viitor” a contribuit la înființarea a 15 afaceri ale studenților

S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU TINE, a implementat în perioada 29 decembrie 2021 – 28 decembrie 2023 proiectul „ANTREPRENORI DE VIITOR”, cod MYSMIS 2014+ 141767. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operațiunea – OS13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Cercetare (SNC) și pe domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI). Valoarea totală a proiectului a fost de 9.686.120,77 lei, din care 9.576.695,65 lei asistență financiară nerambursabilă și 109.425,12 lei, cofinanțare proprie a solicitantului.

Obiectivul general al proiectului ANTREPRENORI DE VIITOR a fost susținerea inițiativelor antreprenoriale ale studenților din Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, prin furnizarea serviciilor de formare și consiliere antreprenorială, pentru 350 de persoane, precum și prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 16 afaceri și crearea a 65 de locuri de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate obținute:

  • Peste 110.000 de persoane au fost informate cu privire la activitățile proiectului și la posibilitatea dezvoltării unei afaceri finanțate din Fondul Social European în sectoarele economice identificate conform SNC/ SNCDI: 1.332 studenți informați direct prin activitatea promoterilor, 17.500 de persoane informate prin intermediul campaniei generale online, 91.800 de persoane informate în total prin intermediul campaniilor Facebook;
  • 435 de persoane au fost recrutate pentru a beneficia de sprijin;
  • 351 de studenți au participat la cursul de competențe antreprenoriale, iar 338 studenți au obținut o certificare;
  • 18 de planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare, dintre care două de rezervă;
  • 18 persoane au beneficiat de efectuarea stagiilor de practică în domeniul CAEN specific afacerii, precum și de consiliere, consultanță și mentorat;
  • 15 firme au fost înființate, 15 contracte de subvenție au fost semnate de către studenți (dintre care studenți aparținând minorității rome / studenți din mediul rural – 7 persoane);
  • 14 afaceri au fost monitorizate tehnic și financiar pe o perioadă de 18 luni (12 luni de implementare a contractelor de subvenție și 6 luni de sustenabilitate);

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.