logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Informații despre proiect

„Antreprenori de viitor” este un proiect finanțat prin fonduri europene în cadrul programului Innotech Student. Proiectul prevede finanțarea planurilor antreprenoriale ale studenților români din domenii de activitate care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza exclusiv în regiunile de implementare a proiectului (regiunile Nord-Vest si Centru). În plus, proiectul își propune să încurajeze studenții să își dezvolte spiritul lor antreprenorial, prin activități de formare profesională, stagii de practică și mentorat. În cadrul proiectului, 350 de studenți vor participa la cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Dintre aceștia, 20 vor primi finanțări de până la 100.000 Euro. Vor fi create 65 de noi locuri de muncă.

Obiectivul general

Este susținerea inițiativelor antreprenoriale ale studenților, prin furnizarea serviciilor de formare și consiliere antreprenorială, pentru 350 persoane, precum și prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 20 afaceri și crearea a 65 locuri de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, intervenție materializată pe perioada a 24 luni.

Obiectiv Specific 1

Derularea în centrele universitare a unor activități specifice campaniilor de informare și promovare, în scopul recrutării unui număr de 350 studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României pentru a beneficia de servicii de instruire în domeniul antreprenorial, precum și pentru a atrage în cadrul unor parteneriate organizațiile relevante în domeniul antreprenorial studențesc.

Obiectiv Specific 2

Furnizarea serviciilor de formare în domeniul Competențelor antreprenoriale pentru 350 studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României și selectarea celor mai bune 23 Planuri de afacere pentru a fi propuse pentru finanțare.

Obiectiv Specific 3

Furnizarea serviciilor de consiliere specializată în domenii antreprenoriale relevante și de perfecționare practică a pentru 23 studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, în scopul dobândirii expertizei necesare demarării propriei afaceri.

Obiectiv Specific 4

Înființarea și demararea funcționarii a 20 de întreprinderi în Regiunea Centru si Regiunea Nord-Vest ce propun dezvoltarea a cel puțin 65 locuri de muncă, prin acordarea subvențiilor de minimis.

Obiectiv Specific 5

Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura normalitatea procesului de funcționare a celor 20 de întreprinderi create în Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest, pentru a menține locurile de muncă și a crea un mecanism sustenabil și viabil de dezvoltare a afacerilor.

Parteneri

Proiectul „Antreprenori de viitor” este implementat de către BPI Management Consulting România în calitate de Solicitant și Asociația Pentru Tine în calitate de Partener.

SC BPI Management Consulting România SRL (BPI România)

este o companie de consultanță în domeniul managementului și resurselor umane, cu experiența locală semnificativă într-un spectru larg de activități cuprinzând: recrutarea, evaluarea şi dezvoltarea personalului, formarea profesională, consilierea în carieră, implementarea programelor de schimbare şi restructurare, precum și în implementarea programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale.

Asociația Pentru Tine

derulează activități de informare și consiliere antreprenorială, promovarea antreprenoriatului în regiunea Centru, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sprijinirea funcționării structurilor de economie socială (SES), monitorizarea respectării principiilor egalității de șanse.

Activitățile proiectului

Activitatea 1: Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competițional identificate conform SNC sau din domenii de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8).

Activitatea 2: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri.

Activitatea 3: Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului.

Proiectul va debuta cu activități de informare a studenților cu privire la oportunitățile din cadrul programului Innotech Student.
Urmează apoi o parte de pregătire a studenților, dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale prin participarea la programe de formare profesională, elaborarea planurilor de afaceri și selectarea celor mai bune dintre acestea.
Studenții ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare vor putea urma programe de practică în companii cu activități cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse și vor participa la activități de consiliere în domeniul financiar, juridic, marketing.
După înființarea afacerilor, timp de un an, studenții antreprenori vor beneficia de sprijinul experților proiectului pentru a dezvolta cu succes afacerea; ulterior, pentru încă șase luni ei vor fi monitorizați, iar afacerile înființate de ei trebuie să se auto-susțină pe piață.

Rezultate așteptate

În cadrul proiectului ”Antreprenori de viitor” ne-am propus următoarele ținte:

1. Sunt informați 1600 de potențiali beneficiari (studenți) privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării unei afaceri finanțate din FSE în sectoarele economice identificate conform SNC / SNCDI.
2. Sunt recrutate 350 de persoane pentru a beneficia de sprijin, din care 10 persoane cetățeni români de etnie romă și 30 persoane din mediul rural.
3. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin participarea a 350 studenți la programele de formare. Certificarea a minim 90% din grupul țintă (315 persoane).
4. Identificarea potențialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri. Sunt selectate 23 planuri de afaceri pentru finanțare, din care 3 planuri sunt rezervă.
5. Inițiatorii planurilor de afaceri beneficiază de stagii de practică în domeniul CAEN specific - 23 tineri vor beneficia de efectuarea Stagiilor de practică.
6. Inițiatorii planurilor de afaceri selectați pentru finanțarea micro-granturilor sunt beneficiarii serviciilor specializate de consiliere în domeniul marketingului, managementului general, resurselor umane, juridic, financiar-contabil și bancar – 20 tineri consiliați (6 module de consiliere).
7. Înființarea afacerii pentru 20 tineri antreprenori – realizarea documentației care atestă existența firmei: 20 studenți vor înființa o afacere, din care studenți aparținând minorității rome – 1 student; studenți din mediul rural – 2 studenți.
8. Persoane care își găsesc un loc de muncă în propria afacere: cel puțin 20 studenți (din care studenți aparținând minorității rome – 1 student; studenți din mediul rural – 2 studenți);
9. Locuri de muncă create și existente la 6 luni după terminarea sprijinului – 65 locuri de muncă.
10. Acordarea ajutorului de minimis pentru 20 afaceri în valoare de 6.300.000 lei, din care 1.512.000 lei pentru afaceri în domeniul TIC și 504.000 lei pentru afaceri în domeniul Inovării Sociale.
11. Realizarea Planului de Sustenabilitate pentru cele 20 firme, implementat în perioada celor 6 luni de sustenabilitate.
12. Realizarea Mecanismelor de Susținere și Promovare pentru o perioadă post implementare de minim 9 luni, de la finalizarea perioadei de implementare, pentru 75% din firmele create (15 firme).

Ai absolvit cursul de competențe antreprenoriale? Vrei să îți pui în practică ideea de afacere? Participă la concursul de planuri de afaceri și poți obține o finanțare de până la 100.000 de euro.